SBT a deti

Absolútne spoľahlivý.

To je okúzľujúca formulka, ktorá najvýstižnejšie vystihuje jedno skutočne výnimočné plemeno. Takýmto psím plemenom Stafordšírsky bulteriér určite je. Výnimočným najmenej z dvoch pohľadov.

1.- Už jeho história napovedá, že už jeho predkovia pred viac ako 200 rokmi, začali úzko spolunažívať s ľuďmi. V čase, keď ešte súboje psov medzi sebou neboli zakázané, boli tieto psy chované v rodinách s deťmi a pri šľachtení sa hlavný dôraz kládol na toleranciu k ľuďom. Psy boli po súboji ošetrené, domov boli odvážané častokrát na detských kočíkoch a bola im poskytovaná čo najlepšia starostlivosť. Vo veľa prípadoch im ošetrovateľmi boli práve deti, ku ktorým si generačne vytvárali úprimný a úzky vzťah. Samozrejme aj vrodená hravosť detí im bola automaticky blízka a utužovala tento ich vzťah. Zrejme niekde tu bol položený zákl. kameň k vybudovaniu si takého silného vzťahu, aký má k deťom
Stafordšírsky bulteriér dnes.
Keď počuje hravý krik a “štebot” detí, dokáže neuveriteľne túžobne a spontánne reagovať.
Deti sú najpravdepodobnejšie pre Stafordšírskeho bulteriéra srdcová záležitosť.

2.- Druhý náš kladný pohľad na SBT je už spomenuté obdobie vyše 200 rokov spolunažívania s človekom. Za tento čas sa už relatívne dobre dajú vštepiť a vyzdvihnúť u plemena tie najlepšie charakterové vlastnosti a pretaviť ich do príjemného a v podstate ideálneho spolužitia s človekom.

Určite aj pre tieto dve najpodstatnejšie skutočnosti si postupne u človeka
“presadil”, aby mu do jeho opisu povahy zakomponoval to priliehajúce a výstižné prídavne meno :
Absolútne spoľahlivý.

Share This Post
Nezaradené

Comments are closed.